Organisering


Den glade smily viser at nu kan man høste rødbeder - hilsen køkkenhavegruppen. 


Gl. Grevegård er en afdeling i Vissenbjerg Sogns Boligforening, og drives som en normal afdeling i et almennyttigt boligselskab. Der sidder altså en bestyrelse valgt på et afdelingsmøde, der tager sig af de ting, der vedrører boligerne.

Opgavefordelingen i fællesskabet og beslutninger om dette og hint fastlægges på det månedlige fællesmøde. Det er ikke meningen, at alt skal diskuteres på fællesmødet. Hvis du vil plante en hæk rundt om din have, gør du bare det. Hvis legepladsgruppen vil male legehuset grønt, gør de bare det. Tommelfingerreglen er at dem der gør arbejdet selv tager beslutningerne. Hvis der er noget, der har stor betydning for hele fælleskabet, skal det naturligvis op på fællesmødet.

Normalt er fællesmødet der, hvor vi får at vide, at vi skal huske at hente vores vaskede tøj i vaskeriet, hvor vi får lov til at låne fælleshuset til familiefesten, hvor vi diskuterer spisetider (det gør vi tit), og hvor vi beslutter hvem der skal flytte ind, når der er ledige boliger (anvisningsretten ligger hos beboerne i afdelingen).

Økonomien administreres i tre adskilte enheder. Alt hvad der vedrører boligerne hører under boligforeningen. Din husleje bidrager til disse midler. Derudover har vi en fælleskasse og en madkasse.

Fælleskassen: Vi betaler 50 kr. om måneden per voksen til fælleskassen. De penge går til at finansiere gaver ved runde fødselsdage, indkøb til kagebagning til fredagscafe, fælles avis, mad på arbejdsdage og andre småting som fællesmødet måtte beslutte.

Madkassen: Ved indflytning betaler man 750 per voksen og 250 per barn i indskud til madkassen. Herudover betaler man for det man spiser. Man betaler for mad for hver dag, hvor der har været fællesspisning, minus de dage hvor man har meldt sig fra. Hvor mange penge man har spist for gøres op ved månedens udgang, hvorefter man får en seddel med beløbet, som man så overfører til madkassen. Prisen er 28 kr. per måltid per voksen, og 13 kr. per barn.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar