FællesskabetFællesskabet på Gl. Grevegård indebærer dels et socialt og et praktisk fællesskab, to ting der naturligvis lapper en del over hinanden.

Det praktiske fællesskab indebærer, at hver voksen hjælper med at lave aftensmad tre gange om måneden, at man tager sin månedlige rengøringstjans på fællesarealerne, at man deltager i tolv årlige arbejdsdage, at man holder ukrudtet nede på sin lille lod på fællesarealet, at man deltager i de månedlige fællesmøder, samt at man melder sig i et par arbejdsgrupper (ordne køkkenhave, passe høns, etc.). Der er naturligvis ingen der kan deltage på hver evig eneste arbejdsdag m.v. Det er helt legitimt at melde afbud. Og hvis du er bortrejst den lørdag, hvor du skal gøre rent, gør du det bare om fredagen, eller bytter med nogen. 

Fællesspisningen er nerven i vores sociale fællesskab. Inden man flytter herud bør man overveje, om ens arbejdstider og spisevaner er forenelige med vores. Vi spiser kl. 18 eller 18.30, vi spiser overvejende sundt og økologisk, men ikke som en fast regel. Menuen bestemmes suverænt af dem der laver maden, og som også køber ind. Prisen for at et måltid mad er 25 kr. per voksen, 12 kr. per barn. Vi spiser sammen cirka seks ud af ugens syv dage. Man kan altid afmelde sin deltagelse i aftensmaden, hvis man husker at gøre det dagen i forvejen, og det er også i orden at tage maden med hjem og spise den, hvis man har lyst til det. Kommer du sent hjem en dag, kan du bede madholdet om at stille mad fra til dig. Dem der laver mad vasker op, og ja - vi har en industriopvaskemaskine.

At bo i bofællesskab gør hverdagen nemmere på nogle punkter. Du behøver f.eks. ikke lave mad hver dag. Til gengæld er man forpligtiget på at deltage i det praktiske fællesskab, og her er det nødvendigt at tilpasse sin hverdag og sit arbejdsliv, så man kan være med når tingene skal gøres. At bo i bofællesskab betyder altså ikke, at du får mere fleksibilitet eller tid til dig selv, det betyder heller ikke at du får mindre tid: Det betyder at du bruger din tid anderledes.

Vores bofællesskab er ikke idealistisk. Som fællesskab har vi ikke nogen visioner om at ændre samfundet eller fremme nogle bestemte værdier eller leve på en bestemt måde. Vi er almindelige mennesker der går på arbejde og lever almindelige liv, vi har bare et ualmindeligt godt naboskab.Ingen kommentarer:

Send en kommentar